Numerologia imienia

Numerologia z imienia i nazwiska

Numerologia z imienia? Może numerologia z imienia i nazwiska? Aby dowiedzieć się jaką cyfrą numerologiczną jesteśmy wystarczy znać przypisane wartości do każdej z liter. Znając litery w swoim imieniu dodajemy wartości im przypisane (podane poniżej), aż do uzyskania wyniku składającego się z jednej cyfry, bądź jak w przypadku numerologi z daty urodzenia, do dwóch takich samych cyfr, które w rezultacie dają liczbę mistrzowską.

 • 1 to litery A, Ą, J, S, Ś
 • 2 to litery B, K, T
 • 3 to litery C, Ć, L, Ł, U
 • 4 to litery D, M, V
 • 5 to litery E, Ę, N, Ń, W
 • 6 to litery F, O, Ó, X
 • 7 to litery G, P, Y
 • 8 to litery H, Q, Z, Ż, Ź
 • 9 to litery I, R

Przykład:

Imię MAJA, czyli liczymy wartości M=4, A=1, J=1, A=1 (4 + 1 + 1 + 1 = 7). Wychodzi na to, że imię Maja jest numerologiczną 7.

Liczba mistrzowska

Wyjątkiem są liczby mistrzowskie. Gdy po sumowaniu wartości otrzymany wynik daje nam dwie takie same cyfry, czyli liczbę mistrzowską – 11, 22, 33, 44 lub 55. Wówczas nie sumujemy już dalej, np. 1 + 1 = 2, tylko pozostajemy w interpretacji liczby mistrzowskiej 11.

Przykład:

Imię OLIWIA, czyli liczymy wartości O=6, L=3, I=9, W=5, I=9, A=1 (6 + 3 + 9 + 5 + 9 + 1 = 33). Nie sumujemy dalej, ponieważ wynik to dwie jednakowe cyfry, więc wychodzi na to, że imię Oliwia jest numerologiczną 33, czyli liczbą mistrzowską.

Numerologia kalkulator

Numerologia

 • numerologiczna 1
 • numerologiczna 2
 • numerologiczna 3
 • numerologiczna 4
 • numerologiczna 5
 • numerologiczna 6
 • numerologiczna 7
 • numerologiczna 8
 • numerologiczna 9
 • numerologiczna 10
 • numerologiczna 11
 • numerologiczna 22
 • numerologiczna 33
 • numerologiczna 44
 • numerologiczna 55