Horoskop chiński

Chiński zodiak

Tak jak w tradycyjnym horoskopie tak i w chińskim rozróżniamy 12 znaków. Z tą różnicą, że w „naszym” horoskopie znaki zodiaku tworzą analogię do 12 miesięcy roku kalendarzowego, a w chińskim każdy znak przypisany jest do danego roku.

I tak dla przykładu lata 2006 i 2018 były latami Psa, zaś najbardziej ceniony rok Smoka przypadał na lata 1988, 2000, 2012. Łatwo więc zauważyć, że każdy znak z chińskiego zestawienia powtarza się co 12 lat.

Chińskie znaki zodiaku

Szczegółowa charakterystyka każdego znaku z chińskiego horoskopu. Ułożenie nie jest przypadkowe i pokazuje w jakiej kolejności znaki zodiaku chińskiego występują po sobie, np. po roku Tygrysa następuje rok Królika, a po roku Konia będzie rok Kozy.

Szczur, Wół, Tygrys, Królik, Smok, Wąż, Koń, Koza, Małpa, Kogut, Pies, Świnia